061-959-1968 / 063-198-5995 / 089-499-1496 หรือ Line@ : @ghgift info@greatesthigh.com

PA T- 10  : Air ticket & Passport  Holder

ที่ใส่สมุดพาสปอร์ต และ ตั๋วเครื่องบิน

ด้านนอกทำจากผ้าไทย ด้านในเป็นหนังเทียมตกแต่งด้วยผ้าไทย

มีขนาดยาวกว่าปกใส่พาสปอร์ตทั่วไป เพื่อให้สามารถใส่ตั๋วเครื่องบินและ Boarding pass ได้พอดี

Related Products