061-959-1968 / 063-198-5995 / 089-499-1496 หรือ Line@ : @ghgift info@greatesthigh.com

Folder : FO 1404

แฟ้มใส่เอกสารสำหรับธนาคาร ช่องที่ใส่สมุดเช็ค

และเอกสารต่าง ๆ เช่น สมุด Bookbank , เอกสารสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

พร้อมเครื่องคิดเลข สมุดโน๊ต

ท่านสามารถออกแบบได้ตามที่ท่านต้องการ เพื่อความสวยงามและสอดคล้องกับการใช้งานของบริษัทได้

Related Products