061-959-1968 / 063-198-5995 / 089-499-1496 หรือ Line@ : @ghgift info@greatesthigh.com

กล่องกระดาษโน๊ต แบบมีกาว รุ่น MM03

กล่องกระดาษโน๊ตแบบมีกาว คัดสรรกาวคุณภาพดี สีกระดาษสวยงามเป็นกระดาษสีสะท้อนแสง

บรรจุกระดาษขนาด 3x3 นิ้ว จำนวน 200 แผ่น และกระดาษขนาด 1x3นิ้ว มีสีละ 200 แผ่น จำนวน 3 สี

ท่านสามารถเลือกทำปกเป็นหนังเทียม หรือเป็นผ้าไหม หรือเป็นพลาสติกหุ้มก็ได้

โดยมีการปั๊มจมโลโก้ให้ 1 ตำแหน่ง

ขนาดสินค้า  9x17.5x2.8 cm

Related Products