Folder , FO 1404

Folder : FO 1404 แฟ้มใส่เอกสารสำหรับธนาคาร ช่องที่ใส่สมุดเช็ค และเอกสารต่าง ๆ เช่น สมุด Bookbank , เอกสารสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมเครื่องคิดเลข สมุดโน๊ต ท่านสามารถออกแบบได้ตามที่ท่านต้องการ เพื่อความสวยงามและสอดคล้องกับการใช้งานของบริษัทได้ Related...

Folder , FO 1401

Folder 1401 แฟ้มใส่เอกสารสำหรับบ้าน เช่น โฉนดที่ดิน คู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ กุญแจต่าง ๆ พร้อมทั้งเอกสารการซื้อขาย สามารถออกแบบให้ท่านได้ตามต้องการ เพื่อให้ตรงกับการใช้งานของท่าน Related...

Folder , FO 1402

Folder : FO 1402 แฟ้มใส่สมุดโน๊ต เอสี่ พร้อมที่เสียบปากกาและเครื่องคิดเลข ปกทำจากหนังเทียม สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ พร้อมช่องใส่เอกสาร เหมาะสำหรับงานสัมมนาต่าง ๆ Related...

แฟ้มหนัง ปกหนัง สำหรับใส่ เอกสาร แฟ้มเมนูอาหาร | รุ่น FO 901

Folder : FO 901 แฟ้มใส่สมุดโน๊ต เอสี่ พร้อมที่เสียบปากกา ปกทำจากหนังเทียม สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ พร้อมช่องใส่เอกสารต่าง ๆ เหมาะสำหรับงานสัมมนาต่าง ๆ Related...