ที่ใส่ปกพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบิน  : PAT 1541

Passport & Air ticket holder : PAT 1541

ทำจากหนังเทียม Artif ที่สวยเหมือนหนังแท้

มีช่องใส่นามบัตร และขนาดที่ทำให้พอดีกับตั๋วเครื่องบิน

เหมาะสำหรับเป็นของขวัญสำหรับลูกค้า VIP

สินค้ามีมีทนทาน สวยงาม

Related Products