เย็บกี่ไสกาว ทำอย่างไร

เย็บกี่ไสกาว ทำอย่างไร

เย็บกี่ (thread sewing) นักอ่านหนังสือที่แม้จะไม่ถึงขนาดเป็นหนอนหนังสือ คงจะสังเกตเห็นความแตกต่างของการทำเล่มหนังสือในสมัยก่อนกับสมัยนี้ได้ว่า หนังสือในสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่ทำเล่มด้วยการเย็บกี่ ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมาก ผิดกับหนังสือสมัยนี้ที่มักทำเล่มด้วยไสกาว...

read more
ความรู้เกี่ยวกับหนังแท้และหนังเทียม

ความรู้เกี่ยวกับหนังแท้และหนังเทียม

📌📌📌 มีความรู้มาฝากครับ 📌📌📌 เกี่ยวกับเรื่องหนังแท้ หนังเทียม ต่างกันยังไง หนังแต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง หนังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. หนังแท้ 2. หนังเทียมหรือหนังสังเคราะห์ +++++ 1. หนังแท้ หมายถึง...

read more